Hledání vodních pramenů, geopatogenních zón.
Uzdravování duchovní léčbou.

            
#  

Vyhledání - proutkařská / telestézieká prospekce

   vody - zmapování pozemků - optimalizace místa vrtu / studny /
  - stanovení hloubky „přesnost +/- 10 cm
  - odhad síly pramene, v tis. litrů / 24 h
  - základní posouzení kvality /tvrdosti/ vody
  - určení a posouzeni vhodnosti místa pro zřízení studánky
  - dohledání ztracených vývěrů minerálních vod, stanovení hloubky a přesné trasy minerálního
   pramene, odhad stupně mineralizace    / max do 30 m hloubky / včetně vytyčení
  - v případě znečištění studny nalezení místa a určení zdroje znečištění

   geopatogenních zón - v bytech
  - rodinných domech
  - pracovištích / sedavé zaměstnání /
- zahradách, stavebních parcelách,
  ostatních pozemcích
   kanalizačních řádů

   optimalizace místa pro vrty k tepelným čerpadlům

Vyhledání- elektronickými přístroji od firmy OKM detektors

   inženýrských sítí
   preventivní pyrotechnický průzkum pozemků
   ztracených cenných předmětů /naušnice, prsteny, klíče ..../, při práci na zahradách,
     sadech, skalkách a vinohradech při koupání, sportování, houbaření a podobně
   ukrytých cenností před válkou, odsunem, pogromy a jiné

   Ceny dohodou dle rozsahu práce a dopravní vzdálenosti - volejte

Trocha humoru:

 

 
Zvětšit