Hledání vodních pramenů, geopatogenních zón.
Uzdravování duchovní léčbou.

            
#  

Jak jsem rozvíjel uměni svého učitele

Ve volných chvílích při diskusích, návštěvách, dovolenkách a pobytech v přírodě jsem si později postupně osvojoval a rozvíjel uměni telestezické prospekce.
Postupně jsem se naučil měřit i několik pramenů pod sebou. Jak ukazuje slaná voda, závadná voda , minerál ni voda, posouzeni tvrdosti horninových vrstev nad pramenem, posouzeni síly pramene/ vydatnosti /, stanoveni míst propadů do větši hloubky, optimalizaci mista k vrtáni a podobně.
Později jsem se naučil porozumět prutu nad ropovodem,  plynovodem, tlakovým vodovodem /ostrov Hvar- Chorvatsko/ a jiné.
Postupně jsem zvládl prospekci geopatogenních zon a od r. 1993 intenzivně studuji práci s energiemi a duchovní léčbu. Okrajově pronikám do biodetekce kovů.
V závěru roku 2009 jsem dospěl k rozhodnuti věnovat se výše uvedenému naplno a profesionálně.

Několik zajímavostí z proutkařské prospekce

Na Slovensku v obci Jasová pri Nových Zámkoch udržuji v rámci dovolených vepřovicový domek z r. 1927 se zahradou po prarodičích.
V dětstvi mě velmi silně zasáhlo a utkvělo v paměti, jak babička přišla o vodu ve studni a do jaké závislosti se dostala kvůli donášce ,tehdy ještě nebalené pitné vody.
Po zvládnuti studnařských základů jsem se rozhodl tento problém vyřešit. Zaměřil jsem tedy pramen v bývalé studni a mapoval jsem ho severnim i jižnim směrem.
Z jistil jsem, že původní staré domy z 30tých let měly studny na jednom a témže prameni. Později bylo ovšem na volných parcelách přistavěno dalšich 6 staveni a studny vybudovali rovněž na tomtéž prameni. Se zvýšenou potřebou vody začali mladši sousedi svoje studny prohlubovat a v důsledku toho babičce /tehdy 80-leté / studna vyschla.
Koncem 90tých let jsem se rozhodl vodu na chaloupce vyřešit. Po základním zajištěni z nového obecního vodovodu jsem za pomoci prutů důkladně proměřil stavebni parcelu se zahradou. Blíže k silnici jsem naměřil kvalitní pramen a rozhodl jsem se na něm zřidit studnu. Jelikož moji práci s proutky již mnoho lidi ve vsi znalo, chodili se při kopáni ujistit a ověřit si tak spolehlivost mojich měřeni.
V cca 5 metrech změnil jíl barvu, pokynul jsem studnařům aby pokračovali, že voda se ukáže v 870 cm. V 800cm se objevila tvrdši žluto modrošedá piskovcová vrstva, která postupně vlhla a v 870 cm začala ze všech stran prosakovat voda.
Studnu jsem nechal vyhloubit do 1150 cm a dnes má trvale 350-500 cm kvalitní vody. Nejdůležitější ovšem je skutečnost, že na tomto prameni je zřízena pouze studna pro naši chaloupku / viz. foto /.
Hned v následujícím roce mě vyhledali chalupáři ze sousední prastaré obci Vinohrady. Chtěli, abych jim posoudil,  proč jsou jejich staré studny bez vody a zda bych zmapoval jejich přilehlé pozemky. Průzkumem jsem záhy zjistil, že studny zhotovené pro řadu 12 starých chalup se opět nacházely na jediném prameni asi 40 m od příjezdové komunikace.
Velmi překvapivá byla hloubka studní, která u všech překračovala 20 metrů. Nejhlubší měly kolem 22-25 m. Pokoušel jsem se pod nimi zaměřit vodu,  ale snaha vyšla na prázdno. Z diskuzí bylo zřejmé, že studny vyschly někdy v 70 letech.  
Jaké,  ale bylo moje překvapení, když jsem postupným proměřováním parcel zjistil, že pramen vede po stavebních parcelách v hloubce 15-17 m, ale zhruba o 20 m blíže k příjezdové komunikaci a doslova rovnoběžně s původním.
Je otázkou, co tuto změnu způsobilo. Údajně tam v inkriminovanou dobu proběhly nějaké znatelné otřesy půdy.
V několika dalších letech mě postupně individuálně volali na přeměření zpravidla noví majitelé a vždy jsem pouze konstatoval nově zaměřený stav. K výstavbě nové studny se zatím pokud je mi známo nikdo neodhodlal a pokud se stav věcí změní, určitě tento článek doplním a aktualizuji.
Z důvodu potřeby a touhy po zisku se v této poměrně kopcovité lokalitě velmi změnil krajinný ráz. Extenzivní vinohrady a sady, ošetřované výpasem byly vymýceny, rozorány a nahrazeny vesměs intenzivními sady a vinicemi pod závlahou z nových hlubinných vrtů a jak je to dnes zvykem, proč si neříci o štědré dotace z EU.
Na druhé straně vybudované závlahy napájené z obřího rybníka mezi obcemi Kolta a Jasová jsou zcela nevyužívány z "ekonomických " důvodů. Všeobecně doznala plodinová struktura velkého žitného ostrova neuvěřitelných změn a hovězí dobytek se zde až na výjimky téměř nevidí.
Chlouba každého selského rodu - půdní úrodnost, potravinová soběstačnost, soudržnost rodin a pod. je nahrazena úpadkem a mnohdy beznadějí.